Här finns en liten film från vårt Lärcentrum i Sorsele, där denna informationsfilm från Skolverket är inspelad. Mina kollegor på SFI medverkar, och våra elever som får hjälp i undervisningen med hjälp av språkstödjare och företagaren David Ordoubadian.

Viss begreppsförvirringen uppstår, från innehållet i filmen.  Vad är en språkstödjare kontra en studiehandledare? Har det med skolformen, att inom SFI har den språkliga stöttningen ett annat innehåll, och kallas därför något annat?

Att tänka till kring stöd i språk gäller många elever, här kommer 10 bra tips om inkludering vid skolstart. Av specialpedagogen, en av mina förebilder på nätet.

Genom glädje, mod och respekt utvecklas livskraft i Sorsele kommun, där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla.

Sorsele kommun

Jag har tidigare skrivit om lärarbristen och att lärare nu har ett ”transferfönster som är vidöppet”. Nu söker Sorsele kommun lärare och de skriver gällande lön:

”Är du rätt person och är beredd att säkerställa hög kvalitet så erbjuder vi en riktigt hög lön!.”

Men går det att locka lärare med en högre lön? Det anser inte en rektor som jag refererar till i inlägget.

I min undervisning på Språkintroduktion har jag kunnat hänvisa eleverna till min elevblogg, och på så sätt lättare kunnat anpassa min undervisning till elevens språkliga nivå. Jag har så att säga kunnat  ”flippa klassrummet, i klassrummet” via hemsidan svasorsele.wordpress.com.  Hemsidan har även visat sig vara en tillgång vid anställningsintervjuer, men det är en annan sak.

Just kopplingen till elevernas modersmål på min hemsida har, indirekt tack vare att en rektor, Pia Brander lett till  att jag till hösten kommer att vara en av två kursansvariga på en Introduktionsutbildning för studiehandledare i vår kommun,Sorsele.  På introduktionsutbildningen kommer även en rad andra studiehandledare från andra inlandskommuner i Västerbotten att vara deltagare.  Under den 10 dagar långa utbildningen kommer det mesta av utbildningen  att ske via videolänk från vårt Lärcentrum, i Sorsele kommun.

Deltagare på utbildningen från Sorsele kommun kommer i första omgången våra tre fast anställda studiehandledare att vara, samt studiehandledare från Arjeplogs, Storumans och Vilhelmina kommuner.

Vi kursansvariga, men även en specialpedagog och vår kommuns  jurist, kommer att medverka i form av kortare föreläsningar. Vi har även anlitat externa föreläsare som arbetet länge med studiehandledning i praktiken. Det är bland annat en företagare som har distansundervisning på nätet, en lärare som nyttjar elevernas modersmål i sin egen undervisning, men även en person som arbetat relativt länge i en annan, mer ”söröver” liggande kommun, som studiehandledare. Skolverket gör även de ett besök hos oss och den personalen kommer att berätta lite om den roll de har. Det är för övrigt just tack vare Skolverkets ersättning som vi kan genomföra utbildningen.

Read More →

Vi är sammanlagt 14 lärare från olika delar av Sverige som deltar i denna konferens… och där är jag & min studiekamrat Carin från Östersund helt klart de deltagare som kommer mest norrifrån! I gruppen är det en samling av både lärare, modersmålslärare, och en rektor, som under en vecka blir undervisade i hur man kan använda denna metod, Reading to Learn, för att stötta elever gällande läsning i undervisningen. Konferensen hålls i Policoro, Italien. Konferensen är arrangerad, och genomförs av Ann-Christin Lövstedt  & Claire Acevedo. Claire kommer ursprungligen från Australien, men hon bor numera i London och forskar där. De båda utbildarna utgår från egen erfarenhet och forskning, men även från ett Reading to Learn material som är framtaget av Dr. David Rose, Sydney, Australien.

Read More →

Och R2L! Detta blir nog spännande!

Denna konferens handlar om hur lärare kan stötta elever i läsning och skrivning. Jag deltar i konferensen tillsammans med min studiekamrat från lärarutbildningen i Härnösand, Carin.

För min del sker det förändringar Inför kommande läsår. Jag har jag har blivit erbjuden att undervisa elever i årskurs 2, som i F-6. Vi har brist på lärare i grundskolan, och då jag, förutom 90 hp i svenska som andraspråk, även är tidigareårslärare så väger den utbildningen tungt.

Att efter 8 år som lärare inom Språkintroduktion byta skola, arbetslag och elevgrupp från att till stor del undervisa ensamkommande flyktingungdomar, till att undervisa elever i årskurs 2, är både en mental och kroppslig utmaning.

Jag har int beslutat mig än om jag ev. ska axla detta nya uppdrag,  först och främst ska jag njuta av denna konferensvecka med mycket nytt lärande och att få vara i soliga Italien!