Den sista december 2017 upphör denna bloggadress: vindelalvan.moobis.se.

Moobis stänger för gott.  Jag håller på att flytta över de inlägg jag gjort till vindelalvan.wordpress.com.

Besök gärna den hemsidan istället!

Själv gör jag en flytt av boende och arbetsplats, från och med nästa vecka arbetar jag halvtid på SFI i Arjeplogs kommun. En dag i veckan arbetar jag även fortsättningsvis hemmavid i Sorsele, som studieansvarig på vår Introduktionskurs för studiehandledare.

Den utbildningen ingår i ett projekt som drivs fram till juni 2018 och heter Nyanländas lärande och projektet finansieras av Skolverket.

På Introduktionskursen för studiehandledare undervisar jag tillsammans med min kollega Pia Brander, vår kommuns utvecklingsledare. Förutom henne är samordnaren för projektet Anette Edvardsson oumbärlig.

Utbildningen för studiehandledarna denna termin går fram till dec måndad, och nästa omgång startar i januari. Utbildningen körs fram till maj 2018.

Jag är från och med årsskiftet 2017 (eventuellt) arbetssökande på deltid. Jag önskar arbeta som ämneslärare inom svenska som andraspråk.

Vi spelar Kahoot! I tre kommuner, samtidigt.

Vi har en utbildningssatsning, finansierad av Skolverket, för studiehandledare i några av Inlandskommunerna i Norrlands inland, i landskapet Lappland. ”Gode” högt upp i Sverige.

Vi som medverkar i utbildningen befinner oss cirka 7-15 mil från varandra.

Dels sker utbildningen lokalt på vårt Lärcentrum, samtidigt som vi sänder den via videolänk. Många kameror blir det, för att vi ska kunna se varandra, och alla ska kunna delta i undervisningen.

Vår utvecklingsledare i Sorsele kommun har satt samman innehållet i studiehandledarutbildningen. Min roll som svenska som andraspråkslärare är att hålla i vissa delar av undervisningen. Denna utbildningsdag handlade föreläsningen för studiehandledarna om Språkutvecklande undervisning, genrepedagogik och IKT, som står för Informations och kommunikationsteknik.

Utmanande, men det fungerar! Det är en ära att få undervisa så engagerade studiehandledare!