image

Jag ska inom mina studier i andraspråksforskning läsa och sammanfatta denna 350 sidor långa doktorsavhandling. Till 800 ord. Vi ska besvara tentafrågor gällande avhandlingens syfte och metod och om de överensstämmer med resultatet.

Detta har jag hittills kommit fram till.

Barbro Westlund ställde frågor till lärarna som är med i studien, hur de uppfattade olika begrepp inom läsförståelse och bedömning av läsförståelse. Hon observerade de medverkande lärarnas undervisning (i Kanada och Sverige). På detta sätt ville författaren få en djupare förståelse och skapa underlag för ett resultat som belyser hur lärarna undervisade i praktiken i läsförståelse. Hon ville även veta hur de bedömer elevers läsförståelse. Hon önskade på så sätt även få fram om det fanns olika uppfattningar om läsförståelse och bedömning i de båda länderna och vad de skilda uppfattningarna i så fall kunde bero på. (2013, s. 273)

Författaren menar att undersökningen visar att de kanadensiska lärarna inte bara har ett mer utvecklat metaspråk, om läsförståelse och bedömning, utan även beskriver hur de använder språket i sin undervisning. De Kanadensiska lärarna har även i större omfattning en dialog med eleverna i klassrummet om det läraren undervisar om. Hon pekar även på att när de svenska lärarna bedömer sina elever så betonar de bedömningen som en produkt, medan de kanadensiska lärarna betonar den som en process. När de kanadensiska lärarna beskriver hur de bedömer sina elever så talar de om hur eleven använder förståelsestrategier och hur eleverna reflekterar över sin förståelse, elevernas metakognition. När de svenska lärarna beskriver hur de bedömer sina elever så hänvisar de ofta till egenskaper hos sina elever, som att någon är ”som en professor” eller eleven har troligen dyslexi. (2013, s 251).

I övrigt har jag tänkt att min egen uppsats ska handla om genrepedagogik.

Vilken lyx att kunna ägna dagarna till ”djupdykning” i så mycket spännande forskning. Både forskning om genrepedagogik och de undervisningsmetoder lärare brukar använda i samband med den pedagogiken samt artiklar och forskning om svenska som andraspråk.

I min egen studie kommer jag att göra intervjuer. Jag har fått tips från SVA lärare, och andra lärare, på några engagerade kollegor som jag kan intervjua. Dessa lärare säger att de arbetar med genrer som metod i sin undervisning. Det är via Twitter jag kommit i kontakt med dessa personer, detta  forum är ibland helt underbart! Det kollegiala engagemanget av andra personer på Twitter som jag fick ta del av när det gällde att ge tips på lärare att intervjua, värmde hela vägen upp till Lappland.

One Thought on “Att bedöma elevers läsförståelse

  1. Ingela on 23 september, 2016 at 21:26 said:

    Blir lite avundsjuk faktiskt. Njut av din studietid!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation