Inläsningstjänst

 

 

 

Vi har  abonnemang på tjänsten Inläsningstjänst på vår skola. Det innebär att jag kan ladda ner läroböker och lättlästa böcker, som vi köpt in, och fördela ut dem till eleverna. De kan se och läsa texten i appen och samtidigt få den uppläst. Texten som läses upp blir ”överstruken”  med gul färg så det är lätt för eleverna att följa med i den.

Just nu läser vi Spring Amina av  Annelie Drewsen. Den är utgiven på Nypon förlag och det finns ett arbetsmaterialet till boken som är väl uttänkt och kopplat till förmågor och läroplanen Lgr11. Materialet till boken är både till läraren (arbetsmaterial) och eleverna i form av frågor till texten.

Att lyssna på boken i appen var en positiv upplevelse. Uppläsaren har en bra och lyssnarvänlig röst. Efter att ofta ha lyssnat på mekaniska uppläsarröster, som den via Google translate, så kändes detta väldigt proffsigt!

Amina

 

 

 

 

 

Eftersom ingen av mina elever detta läsår är en tjej, så känns det bra att läsa om en. Speciellt när bokkaraktären varit med om samma sak som mina elever, att fly från sitt hemland och komma som främling till ett nytt land. Ett land som är bland det ovanligaste som finns. Sekulariserat, demokratiskt och med många årstider. Ett nästan enspråkigt land dessutom, med ett språk som endast talas av drygt 9 miljoner människor.

 

Idag fick jag 250 kronor på mitt Itunes konto för att köpa appar. Det blev Alfavux, Book creator och Ordens magi i första valet. Något mer man borde köpa till Språkintroduktionselever? Det är för de elevernas undervisning jag tänkt använda dem. Jag köper dessa appar för att testa om några av dem är vettiga att köpa in. (Mina elever har redan Skolstil 2)

Tips? 🙂

 

SocrativeMina elever ska få svara på frågor om det jag skrivit på Socrative är ”rätt” meningar, d.v.s. om meningarna, och i synnerhet formen på verbet, i mina meningar är korrekta. De har fått svara på detta med hjälp av ett formulär med frågor i appen Socrative. Socrative student.

De får först svara på frågorna och därefter får de rätt svar på en gång. Frågorna är ibland korrekta, och ibland felaktiga. Jag har använt mig av meningar som eleverna själva skrivit, för att följa ”läsning på talets grund”, d.v.s. meningar på den nivå de är i sin egen språkutveckling.

Det ska bli intressant att följa hur de klarar frågorna och vilka meningar som ev. ger dem svårigheter. Jag försöker på detta sätt se om de kan utläsa om tempusformen i meningarna är korrekt, och att den tempusform verbet har om de uppfattar om böjningarna av verbet är korrekta. Jag vill se hur de valt att svara om meningen är rätt eller fel om det som står i meningen är ”True” or ”False”.

Utvärdering: Ibland har de svårt att skilja på om det är innehållet i meningar som är rätt eller fel. En del elever svarade Rätt eller Fel på frågor som: – Min skola heta Älvbrinken, så svarade de, Ja, True för att det var korrekt att skolan heter så. De förstod inte det abstrakta i frågan, att de skulle svara på om meningen var rätt formulerad eller inte.

Min utvärdering visar även att en del elever kommit olika långt vad gäller användandet av språket och ordföljden samt kongruensen och jag återkopplar till processbarhetsteorin och får bekräftat att de har kommit olika långt gällande ”stegen” i språkutvecklingen i det svenska språket. En del elever behärskar t.ex. predikativ kongruens. Elverna är glada!
Helt klart behöver jag undervisa lite till om hjälpverb och det infinita verbet.

Idag loggade eleverna in på hemsidan Educrations och tittade på ”filmen” jag gjort om verb, där jag berättar om ordföljd.

Jag fick en respons på en gång i frågorna som kom efter att eleverna sett den drygt 4 minuter långa inspelningen. Frågor om innehållet i mina meningar. Vi pratade om, återigen, att verbet alltid kommer på andra plats i en huvudsats. Jag tyckte att det blev bra frågor och diskussioner med eleverna om meningarnas innehåll och form.
En elev skrev av alla mina meningar.

När jag frågade vad eleverna tyckte om min film, sa flera att de tyckte det var en bra hjälp.

Nästa lektion kommer de att få skriva meningar utifrån de verb de ska ha i läxa denna vecka, veckans ord.
Beroende på språklig utveckling skriver de meningar på lite olika nivåer, en del skriver meningar med enbart subjekt, andra tränar på spetsställning. Jag tror alla har nytta av filmen.

I veckan har jag gjort en film till mina elever i appen Educrations. Jag har ritat och talat in grunderna för hur man placerar det finita verbet i huvudsatser och spetsställning i meningar.
Jag har lagt en hänvisning på Showbie och bifogat en länk, länken går till min sida på Educrations, eleverna har fått en klasskod för att logga in.

Det ska bli spännande att se om de, mina elever, tycker den är till hjälp. Att kunna tala in medan man ritar och förklarar, upplever jag som ett bra sätt att tydliggöra vad jag vill framföra. Vackert är det inte, men förhoppningsvis till hjälp.

Efter att ha förklarat placering av verb har jag även nämnt om hjälpverb och verb 2.

Film om ordföljd.

Film om ordföljd.

Jag har även spelat in, i en minut, och lagt på Showbie när jag läser ur första kapitlet ur Anneli Drewsens bok ”Spring Amina”. Det är den högläsningsbok jag ska börja med nästa vecka. De får lyssna och skriva ned vad jag spelat in och utifrån det ska vi diskutera ord, innehåll och vad boken kan tänkas handla om med utgångspunkt av inledningen och bokens framsida.

Jag har fått nya infallsvinklar, och tankar om läsning via denna föreläsning av Ann-Christin Lövstedt om Reading to learn
image