Jag har gjort en wordle av lite texter jag har skrivit. De är dels från dikter men också från ett brev jag skickade hem då jag var på en resa i Mexico för två år sedan.
Jag tänkte visa mina elever på elevens val denna wordle.
Här finns länkar till hur man skapar ordmoln.

Wordle: Resa på Ingers visWordle med hemsideord

Wordle med ord från min hemsida, gjord med hjälp av en app.

 

 

 

qr-kodI år undervisar jag i elevens val på vår högstadieskola. Eleverna är från alla klasser, d.v.s. från förberedelseklass t.o.m. årskurs nio.

En del elever kan mer än mig om appar som IMovie. De gör avancerade filmer, och är väldigt kreativa.  Nästa utmaningen jag har gett dem är att skriva ett manus utifrån en  narrativ genre och att den ska vara på engelska. Till eleverna som är nybörjare i svenska språket har jag spelat in lite enklare texter och lagt på Showbie. De får lyssna på texten, och sen skriva vad de hör. Därefter får de läsa texten och jämföra med det de skrivit.

Vi ska även göra qr-koder på elevens val. Så här, som ovan, ser mitt första bidrag till Qr- kod ut till vårt jultema i Språkintroduktionsklasserna. I år skall tipsrundan bestå av qr-koder hade jag tänkt!B

Två av elever påbörjade en julkalender med koder, med länkar till youtube.

I min egen Språkintroduktionsgrupp skrev jag ut samma kod, som den ovan, på papper. Jag instruerade eleverna att de skulle ladda ner appen QR reader från AppStore utan att tala om varför. Efter att de gjort det, gick vi genom texten på låten ”Tänd ett ljus” och de översatte ord så de förstod ordens betydelse samt att vi diskuterade budskapet i texten. Därefter fick de scanna koden på mitt papper med ”kodläsarappen”. Vi lyssnade på den låten med musik och text, eftersom koden var länkad till youtube där sången fanns med både ord och ljud. I QR kod appen, som de sedan laddade ner, visade jag hur man gör koder med en länk, som min kod här ovan, samt kod med ett textmeddelande. De var trevligt att gå runt och scanna koder med meddelanden som ”Hej larare hur mr du?” Våra vokaler kan tyvärr inte denna app översätta, så där får man tänka i nya banor, med andra ord, om man vill säga saker som inte saknar vissa bokstäver.

De här apparna använde jag för att läsa och göra QR koden:
image

Det är skönt med sommarlov och tid för reflektion.

Jag undervisar på Älvbrinkens kunskapscenter i Sorsele och mina elever är nyanlända ensamkommande flyktingungdomar i hög grad.
Trots semester måste jag erkänna att intresset för kommande års undervisning har fått en injektion i samband med beslutet att vi och våra elever skall nyttja iPads kommande läsår. På min sista arbetsdag fick jag min nya padda!

Apparna skolstil och Bitsboard har jag fått tips om via kollegor i gruppen Svenska som andraspråk på Facebook. De ska vara bra för elever på Språkintroduktion. Lite nytta och nöje blir det att utforska dem. En annan sak jag kommit fram till genom att utforska läromedel för Språkintroduktionselever är att många läromedel inte är kompatibla med iPads. Det borde förlagen genast ta och ändra på, vi lär inte vara den enda kommunen som väljer att jobba med iPad istället för datorer.
Under läsåret som gått har jag nyttjat programmet, appen Showbie som en plats för eleverna att lägga sina arbeten på. Samt appen Notability för att kommentera elevers texter med, både skriftligt och muntligt.

God sommar!

Jag ser fram emot att träffa gamla och nya elever när skolan startar till hösten.

Nu är det klart! Vi ska beställa iPads till elever och lärare på Älvbrinken, skolan jag arbetar på i Sorsele.

Det blir ett spännande läsår kommande läsår!
-Någon som jobbar med plattor i Språkintroduktion som har tips att ge! 🙂

Som tur är har jag använt min privata iPad under några månader. Nu blir det till att hitta nya vägar för undervisning och prova sig fram i ”app djungeln”.

En annan fråga som blir aktuell är vilket läromedel vi kan använda som är anpassade till iPad. De jag vanligtvis har nyttjat för undervisningen i svenska som andraspråk kan jag inte använda på samma sätt längre, då förlagens weebstöd inte är kompatibelt med iPad.

imageElever på Språkintroduktion

 

 

 

 

Mina elever i våra nya tröjor:)

För några veckor sedan fick äntligen (!) alla mina 9 elever, samt den andra Språkintroduktionsgruppen, tillgång till en bärbar dator. Efter lite kartläggning insåg jag att kunskapsnivåerna när det gäller dator- och datahantering bland eleverna är väldigt olika. Det behövs mycket undervisning och träning för flera av dem.

Med tanke på dessa hinder var det kanske inte så klokt av mig att börja med att lansera programmet ”Showbie” det första jag gjorde! Men jag tycker att det har fallit väl ut. Jag använder programmet Showbie för att lägga ut skoluppgifter till eleverna, och de i sin tur lägger in svar, bilder och annat till mig. Eleverna kan inte se vad klasskompisen svarat, men jag kan se allt.

Till exempel så hade en elev skrivit om ”En speciell dag” och berättat om en fest han varit på i Luleå. Han lade även in en fil med musik av den artist som sjöng på festen, och jag fick en helt annan känsla för den texten, och upplevelsen.

Att använda mer IT, IKT i klassrummet är ett mål jag har haft. Länge. Jag har hittills bara varit en betraktare, för det finns många bloggar och inspirerande kollegor där ”ute” som delar vad de gör med dessa, och andra program. Nu gör jag också! Jag tittar och betraktar först, och sedan gör jag. Fast jag inte har all kunskap, långt från det. Eller rättare sagt: vi lär oss tillsammans. Mina elever och jag.

Jag var t.ex. tvungen att skriva till supporten för att förstå varför inte eleverna kunde lyssna på den diktamen jag lämnat som läxuppgift. Eleverna hade i uppgift att skriva vad de hörde. Via Twitter fick jag kontakt och svar samma dag. Jag lade in supportens svar (som var på engelska) och redan till nästa dag hade 3 av eleverna laddat ner det program som behövdes, och texterna började hamna i ”inlådan”.

Den diktamen som eleverna gjorde som läxa var nyttig. För både eleverna och mig. Jag såg vad eleverna hade svårigheter att höra och förstå, av den text de skrivit. Jag kunde se vilka vokaler och ord de hade problem med att känna igen, uppfatta ur det stycke jag läste.

Diktamen bestod av att jag läste ur en bok från Vilja förlag som heter ”En ny vän”. En bok som jag senare skulle ha som gemensam läsebok i klassen. De fick lyssna på de första inledande raderna (jag kan läsa in en minuts ljudfil på Showbie). Intresset för vad som egentligen stod i bokens inledning var stort när de senare fick tillgång till boktexten. De läste och jämförde texten med vad de själva och andra skrivit. Eleverna diskuterade uttal, och stavning av ord i klassen -hur stavade du ”nyss”? Jag bara njöt.

Det finns många fördelar att ha texter på ett ställe, som i ”Showbie”. Det blir mindre papper överallt. Att processkriva, skriva om texter efter rättningar har inte alltid varit lätt att motivera till tidigare, men nu ser jag ett helt annat engagemang.

Som komplement till ”Showbie” använder jag nämligen appen Notability. I Notability kan jag göra kommentarer i elevernas texter. Jag gör först om elevernas filer från Showbie till pdf:er. (Eleverna använder programmet Open Office). I Notability kan jag sen göra både skriftliga och muntliga kommentarer (utan begränsning på tid, i alla fall kan man bevisligen prata mer än 5 minuter!) Det finns många funktioner, och jag gillar möjligheten att både kunna rita och skriva på elevernas arbeten, samt tala in kommentarer till mina noteringar. Därefter för jag dokumentet till Google drive, (där de sparas i ”Notability” mappar som jag döpt efter elevens namn) och till sist i elevens mapp på Showbie. Det är säkert en omständig väg, men den enda väg jag hittat för att kunna få med ljudet också, och ha allt säkert sparat i ”molnet”.

Jag kan även lägga in det nya dokumentet från eleven i det gamla. Jag menar att när eleven ändrat sin text efter mina korrigeringar, så kan jag lägga det nya hen skrivit, och på det sättet ser både eleven och jag progressionen i texten i ett enda dokument.

Jag gjorde en wordle av kapitel nummer två av samma bok. Av orden i ordmolnet kunde vi utläsa mycket, och förutspå vad texten skulle handla om. Jag har tidigare gjort egna wordles av mina dikter, men att använda dem i undervisningen blev jag inspirerad till av den här fantastiska SFI läraren, Sara Lövestam!

Det blev en bra diskussion på lektionen om ord, och en elev föreslog ganska omgående att han också ville göra wordles av sina texter. Det blir en annan lektion det!

Lektion om kapitel 3 i boken:

Elevuppgift i Showbie I love Älvbrinken