Idag gjorde jag ett studiebesök hos kollegorna på SFI här i Sorsele. Förra veckan var de, Urban och Peder, hos mig och följde en lektion jag hade med mina elever.
De har deltagit i ett projekt som handlar om att SFI eleverna ska göra arbetspraktik som lärlingar.
Genom projektet har de kunnat köpa in och prova en rad olika appar till eleverna. De pratade sig varma för appen Utalk. Den appen är även användbar för Språkintroduktionselever.

Jag fick även tips om appen Bitsboard. Den är gratis. Jag har upplevt det som om det finns så mycket på den, och hur kan man då begränsa innehållet så eleverna ägnar sig åt färdighetsträning och inget annat…?
Jag fick tips på att söka på SFI under catalog och sei vad där fanns! Jättebra övningar för mina elever!
Ivana Eklund verkar grym på att göra övningar på Bitsboard bland annat! Hon finns på Twitter😉

Bitsboard

SocrativeJag har använt Socrative tidigare, men nästan glömt bort den appen.

Läraren har en app där det är enkelt att göra frågor och eleven laddar ner en annan app som de använder. De får en kod till ”mitt rum” där det jag väljer att visa är vad de ser. Den går att använda till många saker, t.ex att göra test med flervalsfrågor, frågor med sant eller falskt eller exit tickets. Den här gången laddade jag upp egna bilder till de frågor jag gjort.  Bilderna förtydligade frågorna som var till för att repetera de ord vi lärt oss om väder. Testet uppskattades verkligen av eleverna! Frågorna jag gjort var lätta att svara på för eleverna även om en del elever  inte varit i Sverige i mer än några månader. Det är roligt att lyckas!

Jag tyckte själv att det blev en bra avslutning på ett arbetsområde. Förutom flervalsfrågorna  hade jag med några ”skriv själv frågor” där jag tydligt känner igen en del saker mina elever behöver mer träning på.

Jag studerar på en universitetskurs som heter ”Bedömning av språkfärdighet” via Stockholms universitet. I litteraturen finns bland annat författaren Arthur Hughes bok Testing for language Teachers. Han menar att om man ska ha flervalsfrågor bör de vara minst fyra svarsalternativ  för att man ska kunna vara säker på att man får en ökad validitetet på svaren. I socrative är de sex svarsalternativ man som lärare kan skriva som svar till frågorna.

I veckan har vi repeterat månader. Nu har jag skapat en ny quiss om det. Det ska bli spännande att se vad eleverna tycker om den.

I ett tidigare inlägg skrev jag så här:
Idag loggade eleverna in på hemsidan Educreations och tittade på ”filmen” jag gjort om verb, där jag skriver meningar och ritar kompletteringar (en klocka för tid, ett hus för plats och en streckgubbe för person). Jag berättar samtidigt som jag ritar och skriver om ordföljd, att alla de ovan kan komma först i en mening. D.v.s. spetsställning av subjekt eller adverbial i meningen, att alla tre kan finnas i fundamentet.

Jag fick en respons på en gång i frågorna som kom efter att eleverna sett den drygt 4 minuter långa inspelningen. Frågor om innehållet i mina meningar. Vi pratade om, återigen, att verbet alltid kommer på andra plats i en huvudsats. Jag tyckte att det blev bra frågor och diskussioner med eleverna om meningarnas innehåll och form.
En elev skrev av alla mina meningar.

När jag frågade vad eleverna tyckte om min film, sa flera att de tyckte det var en bra hjälp.

Read More →

Är läroboken snart ett minne blott? Skolministeriet om framtidens läromedel. (Finns på mediawebben.) I programmet menar Katarina Lycken Ruter att läromedlet behövs i allt brus som en bas. Klokt sagt.

Varför detta ämne? Jo, jag håller på att sammanställa lite allt möjligt inför en kväll jag planerar att hålla i med kollegorna i mitt fack d.v.s. Lärarförbundet. Jag tänker bl.a. att tala om framtidens skola. Jag kommer även tala om ”learning to learn” och ”Capable student assessment”, d.v.s elevbedömning. Elever kan bedöma, och bedömer sig själva.

Vi ska träffas på vårt enda hotell i Sorsele:) River Hotel, efter jobbet. Jag har valt att kalla min kväll för ”After work, about work”. Egentligen skulle jag vilja kalla kvällen för ett pedagogiskt provrum. För ett provrum liknar det. Jag kommer att med hjälp av filmsnuttar visa på saker jag tänkt på, undrar över och vill göra som pedagog. Med kollegornas hjälp ska jag berätta om de pedagogiska utmaningar jag stött på och tankar jag ofta tänkt, men sällan fått tid att dela med de kollegor som finns i min närhet.
Jag har besökt många klassrum på nätet, men inte mina kollegors. Varför det ser ut så, har mer än en förklaring.

Provrummet. Jag kommer att börja i 21:st Century learning och de 8 nyckelfaktorer OECD och EU tagit fram om framtidens lärande.
Att flerspråkighet är en tillgång påminde mig @Hulbas om. (Det var hon som tipsade om nyckelfaktorerna.)

Hur ser framtidens skola ut? Om man har tankar kring det så är en spännande blogg att läsa Omvärldsbloggen där Stefan Pålsson skriver om IT i skolan.

Read More →