imageIdag ska jag prova appen AudioMemos vid det muntliga SFI förhöret. Samtalen spelas in som acc filer.

Utvärdering. Det var enkelt att spela in, det gick att pausa om det behövdes och ljudet var utmärkt.

Jag har även provat att spela in ett meddelande och  fört över en ljudfil från AudiMemo till Showbie, som är en app som  jag använder för att dela dokument mellan mig och mina elevgrupper. Det fungerade utmärkt. Appen kostar 9:- och är värd alla kronor.

Det går även bra att e-posta filer, från ljudinspelningsappen, och de filer som var lite för stora delade jag via Google drive till kollegan. Hon hade elever som också deltog i samtalen. Vi turades om att hålla i samtalen och gjorde därefter gemensamma bedömningar.

 

SocrativeMina elever ska få svara på frågor om det jag skrivit på Socrative är ”rätt” meningar, d.v.s. om meningarna, och i synnerhet formen på verbet, i mina meningar är korrekta. De har fått svara på detta med hjälp av ett formulär med frågor i appen Socrative. Socrative student.

De får först svara på frågorna och därefter får de rätt svar på en gång. Frågorna är ibland korrekta, och ibland felaktiga. Jag har använt mig av meningar som eleverna själva skrivit, för att följa ”läsning på talets grund”, d.v.s. meningar på den nivå de är i sin egen språkutveckling.

Det ska bli intressant att följa hur de klarar frågorna och vilka meningar som ev. ger dem svårigheter. Jag försöker på detta sätt se om de kan utläsa om tempusformen i meningarna är korrekt, och att den tempusform verbet har om de uppfattar om böjningarna av verbet är korrekta. Jag vill se hur de valt att svara om meningen är rätt eller fel om det som står i meningen är ”True” or ”False”.

Utvärdering: Ibland har de svårt att skilja på om det är innehållet i meningar som är rätt eller fel. En del elever svarade Rätt eller Fel på frågor som: – Min skola heta Älvbrinken, så svarade de, Ja, True för att det var korrekt att skolan heter så. De förstod inte det abstrakta i frågan, att de skulle svara på om meningen var rätt formulerad eller inte.

Min utvärdering visar även att en del elever kommit olika långt vad gäller användandet av språket och ordföljden samt kongruensen och jag återkopplar till processbarhetsteorin och får bekräftat att de har kommit olika långt gällande ”stegen” i språkutvecklingen i det svenska språket. En del elever behärskar t.ex. predikativ kongruens. Elverna är glada!
Helt klart behöver jag undervisa lite till om hjälpverb och det infinita verbet.

I veckan har jag gjort en film till mina elever i appen Educrations. Jag har ritat och talat in grunderna för hur man placerar det finita verbet i huvudsatser och spetsställning i meningar.
Jag har lagt en hänvisning på Showbie och bifogat en länk, länken går till min sida på Educrations, eleverna har fått en klasskod för att logga in.

Det ska bli spännande att se om de, mina elever, tycker den är till hjälp. Att kunna tala in medan man ritar och förklarar, upplever jag som ett bra sätt att tydliggöra vad jag vill framföra. Vackert är det inte, men förhoppningsvis till hjälp.

Efter att ha förklarat placering av verb har jag även nämnt om hjälpverb och verb 2.

Film om ordföljd.

Film om ordföljd.

Jag har även spelat in, i en minut, och lagt på Showbie när jag läser ur första kapitlet ur Anneli Drewsens bok ”Spring Amina”. Det är den högläsningsbok jag ska börja med nästa vecka. De får lyssna och skriva ned vad jag spelat in och utifrån det ska vi diskutera ord, innehåll och vad boken kan tänkas handla om med utgångspunkt av inledningen och bokens framsida.

Jag har fått nya infallsvinklar, och tankar om läsning via denna föreläsning av Ann-Christin Lövstedt om Reading to learn
image

Igår introducerade jag appen Book creator till mina Språkintroduktionselever. De är nu 14 elever i gruppen. De fick en genomgång på hur man fyller boken med innehåll som bilder, ljud och videosnuttar. En del började skriva en längre text och det blev ett tillfälle att prata om stödord vid redovisningar. Några ritade bilder till boken med appens penna, andra jobbade med bilder. Jag använde även kameran på iPaden och filmade med tidsförskjutning. Kameran tar med den funktionen kort med ett visst mellanrum som sedan läggs ihop till en film. Den filmen lade jag därefter in i ”boken”. Med en kort ”snabbfilm” kan man berätta mycket!

Igår lade två elever in de sidor de hunnit göra på Showbie. Jag kunde göra en snabb respons. Tanken är att de ska göra 7-10 sidor om ”En dag i mitt liv”. Den ska därefter redovisas för gruppen.

Jag har till idag gjort en påminnelse på läxan, att göra en bok, i appen Tellagami och lagt den på Showbie. På 30 sekunder, som man får på sig, hinner jag berätta vad läxan innebär.

Jag tycker bättre om att göra en Avatar än att spela in mig själv. Jag kan tänka mig att många elever känner likadant.
Jag var glad att min film som jag gjorde i Tellagami gick att lägga på Showbie. Jag gillar Showbie!