Idag har jag sorterat mina länkar i programmet Pearltree. På den heter jag Vindelalvan.
Min sida med länkar till SVA är här! Den och mina andra pärlor växer hela tiden.

Jag har tidigare ofta mailat sidor och artiklar till mig själv då jag hittat sidor på nätet jag velat spara. Det är många sidor och många mail. Allt för ofta har jag tänkt när jag ska planera lektioner att -”jag såg en bra sida om det här ämnet, temat men var var det?”

Nu, med Pearltrees, kan jag organisera och hitta dem betydligt enklare. Jag har även många gånger önskat att jag kunnat samla länkar från nätet i en bättre struktur, ämnesvis.

Jag undervisar mina språkintroduktionselever, förutom i SVA, även i engelska och SO. Jag samarbetar och planerar med studievägledare och andra lärare, då jag även är SVA-resurs vid undervisning av mina elever i ämnen som NO och hemkunskap.

Genom Twitter och grupper på Facebook får jag ofta tips om hemsidor och konkreta förslag på undervisning. Många länkar, sidor blir det!

Individanpassa. Att organisera undervisning, på en individuell nivå och få en god struktur på det är inte enkelt. Eleverna har olika förutsättningar och de talar olika språk. Många länkar blir det.

I svenska som andraspråk utgår jag från (om man skall generalisera) läsa, skriva, lyssna och tala i min undervisning.

Min första tanke var att organisera länkar i Pearltrees utifrån dessa områden, men som alltid, allt går in i, tangerar varandra! Hur sorterar man t.ex. sidor om språkutvecklande arbetssätt, läs- och skrivinlärning, och vikten av elevernas egen förförståelse i de föregående kategorierna?

Att arbeta med genrer, och cirkelmodellen är också grundstenar i undervisningen av svenska som andraspråk.

Nu, med hjälp av Pearltree kan jag efter flera timmars kreativt arbete hitta lite bättre, tack vare detta trevliga program. Jag kan dessutom rensa bort lite e-post i min inkorg.

Inte nog med det! I programmet Pearltree kan jag även se vad andra länkat till under t.ex. BFL och kopiera den personens pärla och lägga till mina pärlor. Ja, det blir verkligen många pärlor i träden:) Det har på kort tid även plockats pärlor från mig, från mitt träd. Detta delande är ljuvligt:).

En annan utmaning; Det finns så mycket bra språkutvecklande på nätet idag, det svåra är att hitta rätt nivå för alla elever.
Detta verktyg, Pearltrees kan givetvis även eleverna nyttja. Då kan det verkligen elevanpassas. Det ligger i mina egna mål att visa dem Pearltrees.

En vecka efter Det att jag hade börjat samla sidor i appen hade jag haft närmare 400 views på mitt Pearltree. Roligt:)

I maj var det över 1000.