imageElev och monter med samedräkt från Ammarnäsimage
Referensbiblioteket

Vi har ett stort och välsorterat bibliotek. Det märks också när det gäller statistik på lånade böcker. Med tanke på den något låga siffran gällande antalet invånare i vår vidsträckta kommun, så lånar vi mycket böcker.

 

Ett bibliotek är aldrig bättre än sin personal. Därför vill jag ge en eloge till den kompetenta personalen. Vi lånar inte bara böcker på vårt bibliotek. Birgitta, vår eminenta biblioteks- och kulturchef har lång och stor erfarenhet av att bedriva kulturevenemang, och har själv bott på många olika platser i världen. Det hon åstadkommer, med små medel när det gäller pengar, är värd all beundran.

Read More →

I arbetslaget på min gymnasieskola hade vi bestämt att vi skulle ha ett lästema på Nationella läsdagen i år. Vi brukar vanligtvis ha teman där alla elever på skolan medverkar, men denna gång ville vi anpassa läsningen till elevernas språkliga nivå i svenska.

Jag hade planerat för att ha 4 olika stationer i Språkintroduktionsgruppen. Det var en dikthörna, en digital hörna, att läsa en bok hörna samt ett kapitel från en kapitelbok som ”storbok” på väggen. Sidorna ur boken var uppförstorade till A3 format.

I dikthörnan skulle eleverna läsa dikter och skriva ner två dikter de tyckte om. De fick även skriva en själv, gärna på sitt hemspråk. Jag hade mallar till uppgiften ”att skriva en dikt”, som till exempel: gör en ”4 rading” med ord som du tycker är vackra. Jag hade många olika diktböcker (privata) men hade även beställt hem, via vårt bibliotek, i stort sett alla Mårten Melins diktböcker. De blev mycket uppskattade.

I den digitala hörnan hade jag samlat länkar på ett worddokument. Det var alfabets- och vokalövningar, Digitala spårets övningar, samt sidor till andra klasser där nyanlända elever bloggar och berättar om sina studier. Jag hade även med länkar till de underbara sagorna (som @Lappkullan tipsat om) på UR play. Tex sagan om Ellen som finns på UR:s hemsida. Länk.

Till ”kapitelboken” på väggen, som var första kapitlet ur boken ”Så sjukt kär” av Mårten Melin hade vi olika ”uppdragskort”. Det var uppgifter som: hitta fem frågor i, och skriv egna frågor till texten, ”sammanfatta kapitlet” eller hitta 10 substantiv och skriv dem i alfabetisk ordning. Några fick även frågorna som finns som arbetsblad till boken på Nypon förlag. Detta är en bok som värderats som en Lixbok på nivå 10, tämligen lättläst, så nästan alla elever kunde använda vårt material.

Read More →

Citerar @lappkullan - förmågorna har flyttat in i mitt klassrum

Citerar @lappkullan – förmågorna har flyttat in i mitt klassrum

På Twitter har jag hittat ett fint arbete av @lottabo #vi som bär på en förmåga. I denna fina planch finns förmågan ”kommunikativ förmåga” och så här såg det ut i mitt klassrum efter första besöket.

Det var en gång på persiska

Det var en gång på persiska

Sagor och skrivschema, ordlistor

Sagor och skrivschema, ordlistor

Mina elever har läst sagor. I svenska som andraspråk ska vi jobba bland annat med förmågorna att läsa och analysera texter, kunskap om hur man uttrycker sig när man skriver samt känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver.

Att läsa sagor är något som förenar mina elever och i dem hittar vi ofta en gemensam förförståelse trots att vi som kommer från många olika delar av världen. I sagorna finns många språkliga drag som banar väg för en språkutveckling.