imageElever på Språkintroduktion

 

 

 

 

Mina elever i våra nya tröjor:)

För några veckor sedan fick äntligen (!) alla mina 9 elever, samt den andra Språkintroduktionsgruppen, tillgång till en bärbar dator. Efter lite kartläggning insåg jag att kunskapsnivåerna när det gäller dator- och datahantering bland eleverna är väldigt olika. Det behövs mycket undervisning och träning för flera av dem.

Med tanke på dessa hinder var det kanske inte så klokt av mig att börja med att lansera programmet ”Showbie” det första jag gjorde! Men jag tycker att det har fallit väl ut. Jag använder programmet Showbie för att lägga ut skoluppgifter till eleverna, och de i sin tur lägger in svar, bilder och annat till mig. Eleverna kan inte se vad klasskompisen svarat, men jag kan se allt.

Till exempel så hade en elev skrivit om ”En speciell dag” och berättat om en fest han varit på i Luleå. Han lade även in en fil med musik av den artist som sjöng på festen, och jag fick en helt annan känsla för den texten, och upplevelsen.

Att använda mer IT, IKT i klassrummet är ett mål jag har haft. Länge. Jag har hittills bara varit en betraktare, för det finns många bloggar och inspirerande kollegor där ”ute” som delar vad de gör med dessa, och andra program. Nu gör jag också! Jag tittar och betraktar först, och sedan gör jag. Fast jag inte har all kunskap, långt från det. Eller rättare sagt: vi lär oss tillsammans. Mina elever och jag.

Jag var t.ex. tvungen att skriva till supporten för att förstå varför inte eleverna kunde lyssna på den diktamen jag lämnat som läxuppgift. Eleverna hade i uppgift att skriva vad de hörde. Via Twitter fick jag kontakt och svar samma dag. Jag lade in supportens svar (som var på engelska) och redan till nästa dag hade 3 av eleverna laddat ner det program som behövdes, och texterna började hamna i ”inlådan”.

Den diktamen som eleverna gjorde som läxa var nyttig. För både eleverna och mig. Jag såg vad eleverna hade svårigheter att höra och förstå, av den text de skrivit. Jag kunde se vilka vokaler och ord de hade problem med att känna igen, uppfatta ur det stycke jag läste.

Diktamen bestod av att jag läste ur en bok från Vilja förlag som heter ”En ny vän”. En bok som jag senare skulle ha som gemensam läsebok i klassen. De fick lyssna på de första inledande raderna (jag kan läsa in en minuts ljudfil på Showbie). Intresset för vad som egentligen stod i bokens inledning var stort när de senare fick tillgång till boktexten. De läste och jämförde texten med vad de själva och andra skrivit. Eleverna diskuterade uttal, och stavning av ord i klassen -hur stavade du ”nyss”? Jag bara njöt.

Det finns många fördelar att ha texter på ett ställe, som i ”Showbie”. Det blir mindre papper överallt. Att processkriva, skriva om texter efter rättningar har inte alltid varit lätt att motivera till tidigare, men nu ser jag ett helt annat engagemang.

Som komplement till ”Showbie” använder jag nämligen appen Notability. I Notability kan jag göra kommentarer i elevernas texter. Jag gör först om elevernas filer från Showbie till pdf:er. (Eleverna använder programmet Open Office). I Notability kan jag sen göra både skriftliga och muntliga kommentarer (utan begränsning på tid, i alla fall kan man bevisligen prata mer än 5 minuter!) Det finns många funktioner, och jag gillar möjligheten att både kunna rita och skriva på elevernas arbeten, samt tala in kommentarer till mina noteringar. Därefter för jag dokumentet till Google drive, (där de sparas i ”Notability” mappar som jag döpt efter elevens namn) och till sist i elevens mapp på Showbie. Det är säkert en omständig väg, men den enda väg jag hittat för att kunna få med ljudet också, och ha allt säkert sparat i ”molnet”.

Jag kan även lägga in det nya dokumentet från eleven i det gamla. Jag menar att när eleven ändrat sin text efter mina korrigeringar, så kan jag lägga det nya hen skrivit, och på det sättet ser både eleven och jag progressionen i texten i ett enda dokument.

Jag gjorde en wordle av kapitel nummer två av samma bok. Av orden i ordmolnet kunde vi utläsa mycket, och förutspå vad texten skulle handla om. Jag har tidigare gjort egna wordles av mina dikter, men att använda dem i undervisningen blev jag inspirerad till av den här fantastiska SFI läraren, Sara Lövestam!

Det blev en bra diskussion på lektionen om ord, och en elev föreslog ganska omgående att han också ville göra wordles av sina texter. Det blir en annan lektion det!

Lektion om kapitel 3 i boken:

Elevuppgift i Showbie I love Älvbrinken

I arbetslaget på min gymnasieskola hade vi bestämt att vi skulle ha ett lästema på Nationella läsdagen i år. Vi brukar vanligtvis ha teman där alla elever på skolan medverkar, men denna gång ville vi anpassa läsningen till elevernas språkliga nivå i svenska.

Jag hade planerat för att ha 4 olika stationer i Språkintroduktionsgruppen. Det var en dikthörna, en digital hörna, att läsa en bok hörna samt ett kapitel från en kapitelbok som ”storbok” på väggen. Sidorna ur boken var uppförstorade till A3 format.

I dikthörnan skulle eleverna läsa dikter och skriva ner två dikter de tyckte om. De fick även skriva en själv, gärna på sitt hemspråk. Jag hade mallar till uppgiften ”att skriva en dikt”, som till exempel: gör en ”4 rading” med ord som du tycker är vackra. Jag hade många olika diktböcker (privata) men hade även beställt hem, via vårt bibliotek, i stort sett alla Mårten Melins diktböcker. De blev mycket uppskattade.

I den digitala hörnan hade jag samlat länkar på ett worddokument. Det var alfabets- och vokalövningar, Digitala spårets övningar, samt sidor till andra klasser där nyanlända elever bloggar och berättar om sina studier. Jag hade även med länkar till de underbara sagorna (som @Lappkullan tipsat om) på UR play. Tex sagan om Ellen som finns på UR:s hemsida. Länk.

Till ”kapitelboken” på väggen, som var första kapitlet ur boken ”Så sjukt kär” av Mårten Melin hade vi olika ”uppdragskort”. Det var uppgifter som: hitta fem frågor i, och skriv egna frågor till texten, ”sammanfatta kapitlet” eller hitta 10 substantiv och skriv dem i alfabetisk ordning. Några fick även frågorna som finns som arbetsblad till boken på Nypon förlag. Detta är en bok som värderats som en Lixbok på nivå 10, tämligen lättläst, så nästan alla elever kunde använda vårt material.

Read More →

Det var en gång på persiska

Det var en gång på persiska

Sagor och skrivschema, ordlistor

Sagor och skrivschema, ordlistor

Mina elever har läst sagor. I svenska som andraspråk ska vi jobba bland annat med förmågorna att läsa och analysera texter, kunskap om hur man uttrycker sig när man skriver samt känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver.

Att läsa sagor är något som förenar mina elever och i dem hittar vi ofta en gemensam förförståelse trots att vi som kommer från många olika delar av världen. I sagorna finns många språkliga drag som banar väg för en språkutveckling.