Idag fylldes vår skola av rök av brandkårspersonal och eleverna fick krypa ut från skolan. Andra elever och lärare hoppade ut genom fönstren.

Igår besökte vi brandstationen där förmannen Ola berättade om den verksamhet han arbetar inom, han är ansvarig för materiel på brandstationen och räddningsledare vid bränder. Han visade även en film om vad som händer när man försöker släcka en gryta med olja i, som brinner på spisen, med vatten. Det var väldigt tydligt att bara lite vatten i brinnande olja kan få fruktansvärda konsekvenser. Det var väldigt lätt att släcka, med bara ett lock.

Eleverna fick provsitta i brandbilarna och känna på olika verktyg som brandmännen använder. Det behövs riktigt tunga verktyg om man ska klippa sönder plåten på en bil t.ex.

Imorgon ska vi göra en återberättande text. Jag har förberett en presentation i Keynote som stöd till eleverna. Där berättar jag hur vi började med att FÖRST läste vi ett kompendium: Vad du bör veta om bränder, SEDAN tränade de på nya ord och EFTER DET såg de en film i form av en saga ”När brandbilen kommer”, där orden fanns med. DÄREFTER  besökte vi brandstationen och TILL SIST lärde vi oss hur man gör om det ”börjar brinna” på riktigt.

TILL SLUT tror jag tror att alla elever numera är väl medveten om var de ska samlas om det börjar brinna.

Brand och bränder

Det är inte lätt att förklara när vi har lite och inget språk att samtala med men bilder  säger mer än 100 ord och det finns många bilder på nätet om detta sätt att ”skriva” dikter.

Kinesiska och dikt

Elevdikter

image
Jag har en lektion, en gång i veckan, som endast  är 30 minuter lång i min Språkintroduktionsklass. Den är i slutet av dagen och eleverna brukar vara ganska trötta så jag brukar variera den på olika sätt, men innehållet är alltid detsamma: frågor och svar.

Den här lektionen fick de söka efter frågor i böcker vi läser under andra lektioner. Det är delvis lättlästa böcker som jag fått från Vilja förlag för att prova dem i min undervisning. Förlaget var nyfikna på hur de tas emot av mina elever då de är skrivna för en lite äldre målgrupp, på SFI.

Vem är jag? Zlatan! Här finns ett lektionsförslag från bloggen ”Nya unga”. Eleverna får ställa frågor, och på så sätt veta vem de ”är”.

Read More →

ShowbieNoras pulka

I, under mina studier vid Högskolan Dalarna om språkutvecklande undervisning har det nästan bankats in, i alla fall är de vetenskapliga texterna eniga när de gäller en rad områden.
Bland annat bör undervisningen för SVA elever utgå från elevernas förförståelse, kunskaper och eleven bör gå från att tala och läsa sitt modersmål till att tala och därefter skriva på det nya språket.

Eleverna lär sig bäst ett nytt språk om de får stöttning av modersmålet. Av Sara Persson, en kollega på nätet, har jag fått inspirationen till att ge elever möjligheterna att läsa samma text på svenska och modersmålet. Hon har böckerna på två språk och eleverna ”tvillingläser”. Jag har löst det på ett annat sätt. När vi inte har modersmålslärare i klassrummet, får man göra det bästa man kan. Vi är lyckligt lottade att vara en 1:1 skola, så alla elever kan själv välja vilket/vilka språk eleven vill lyssna på, översätta ord, meningar till på den egna lärplattan.

Den här lektionen hade jag lagt en länk på Showbie till elverna så de kunde se och lyssna till berättelsen ”Noras pulka”. Den länken måste de klistra in i ”Puffin browser”, annars kan man inte se bilderna och höra ljudet, den webbläsaren kan läsa ”Flash-player” filer.

Jag spelade upp lite av texten på lite olika språk och vi skrattade gott åt hur det låter. Den somaliska uppläsaren betonar verkligen STORA snöflingor och Sviiiisch låter olika på olika språk!  Tyvärr finns inte berättelsen på kinesiska, flamländska och Tigrinja, det hade jag också behövt! Som tur är kan många elever engelska. Att vi har nordsamiska som ett språk i kommunen och att det hörs så olikt från svenskan var också något vi talade om, lyssna på. Att vi har samisk kultur, traditioner och språk i vår kommun.

När jag gått igenom hur de skulle göra fick de gå in på Showbie, läsa och följa instruktionen.

På Skolverkets hemsida, tema modersmål gjorde jag ett annat fynd. Då  våra elever läser ämnet bild var denna berättelse om Islams rika kulturhistoria, En resa genom Islams konst, för barn mellan 6-12 år på både Dari, persiska och svenska  toppen att kunna tipsa elever om.

”Jag vill inte läsa nyheter” sa en av mina elever när jag ville tipsa dem på sätt och platser där de kan öva på sin svenska på fritiden. Det är viktigt att elever gör just det, lyssnar och läser på annan tid än på skoltid. Jag frågade inte eleven varför hen inte ville läsa nyheter men jag drog egna slutsatser. Kommer man till Sverige och har lämnat ett krig, vill man kanske inte läsa om det, även om det sker i ett annat land än hemlandet.
På platser som ”Klartext” där man kan lyssna på nyheter på lätt svenska, eller om eleverna läser den lättlästa tidningen 8 sidor på nätet (som även går att få höra på fler språk än svenska) så är det många nyheter om våld och krig, för det är ju så världen ser ut idag. Ett gott alternativ kan vara Sydsvenskans miniblad, där nyheterna är skrivna på enkel svenska och det finns ett bra uttal på talsyntesen.

Desto roligare hade eleverna åt serien ”Vi ses, vi hörs”. (Det ryktas om att det ska komma en liknande serie mer riktad mot ungdomar. Du får gärna fråga någon av UR:s medarbetare hur långt borta det är i tiden?!) Vi ses, vi hörs finns på Youtube och jag visade även ett filmavsnitt från Djungelboken på Barnprogrammen i SVT. Det finns en sådan app att ladda ner. Som bara visar barnprogrammen. Jag berättade även att en av tolkarna, vi använder tolkar vid vissa samtal med eleverna, gav mig och eleven tipset: Vill du lära dig svenska? -se på barnprogram. ”De talar lite mer enkelt och långsamt” menade tolken. Djungelboken har många saker som stöttar språkinlärning. Som en av eleverna sa när jag visade att på filmen textades allt som sades ”det är bilder också, då förstår man bättre”. I ett tidigare blogginlägg ger jag mer tips på filmer och böcker man kan se och läsa på Språkintroduktion.
Det är viktigt att utveckla elevernas kognitiva förmåga och utmana dem i språket och det gör jag i min undervisning. Men jag anser att motivation också är viktigt. En rolig film som man förstår kan ge nog så mycket även om den är lite barnslig! Eller barnslig? Många gånger är barnfilmer allt annat än det.

Vi ska, lite längre fram på läsåret, läsa sagor vilket är en genre som är bra att använda för många gånger kan eleverna ha förförståelse om en saga vi läser på svenska för de har läst eller hört den i det egna hemlandet. Eleverna har ofta en tradition av berättande med sig i bagaget och kan känna igen berättandets struktur.
Därför tipsade jag även på några av mina favoriter från UR:s sidor till eleverna. Som filmen om morbror Tommy.
Tommy är inte som de andra morbröderna och Lill Zlatan är en tjej. Det finns mycket att ta upp om denna berättelse gällande vilka normer som råder i samhället.
Här har jag gjort en liten länk till 1 minut ur sagan. Från UR:s hemsida.

Lill Zlatan och morbror raring