Citerar @lappkullan - förmågorna har flyttat in i mitt klassrum

Citerar @lappkullan – förmågorna har flyttat in i mitt klassrum

På Twitter har jag hittat ett fint arbete av @lottabo #vi som bär på en förmåga. I denna fina planch finns förmågan ”kommunikativ förmåga” och så här såg det ut i mitt klassrum efter första besöket.

Det var en gång på persiska

Det var en gång på persiska

Sagor och skrivschema, ordlistor

Sagor och skrivschema, ordlistor

Mina elever har läst sagor. I svenska som andraspråk ska vi jobba bland annat med förmågorna att läsa och analysera texter, kunskap om hur man uttrycker sig när man skriver samt känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver.

Att läsa sagor är något som förenar mina elever och i dem hittar vi ofta en gemensam förförståelse trots att vi som kommer från många olika delar av världen. I sagorna finns många språkliga drag som banar väg för en språkutveckling.

imageimageimageimage

Idag hade jag en lektion där eleverna skulle spela enligt en spelplan. Frågorna var intervjufrågor. De som spelade skulle läsa frågorna i rätt ordföljd och en av eleverna var domare och läste, sa om meningen var rätt eller fel.

I gruppen fanns elever som varit i Sverige i ett år samt en som varit här i 4 veckor, men tack vare ett gemensamt språk, i denna grupp engelska, klarade alla att kommunicera och även lära sig uttryck på svenska.

jag skrev en ”jag ser” lista på tavlan som vi läste tillsammans.

Bedöma – inte individen utan underlaget.

Jag ser, och inspiration till undervisningen är tagen från denna person.