Nu har både lärare och elever lov. Flera av de elever jag har haft detta läsår ska plantera skog i sommar och tjäna egna pengar. Jag är glad att de verkar få fint väder, för det är soligt och varmt. Men i och med det kommer även andra vänner på besök. Små vänner som sticks. Mina elever berättar ofta om det, att de tycker att de bor på en fantastiskt fin plats. De tycker att Sorsele är vackert, men de hatar myggen. Som tur är det både fint väder, och blåsigt. Ett perfekt väder för att plantera skog. Blåsten håller myggen borta.

Själv ska jag ta lov och passa på att reflektera över det läsår jag avslutat. Ett läsår med en hel del motgångar. Det är svårt att organisera en verksamhet som vår. Svårt för en liten kommun att ha råd med ” en skola för alla”. Det är komplicerat att ge en god utbildning för nyanlända elever.

Read More →

Idag tänkte jag på denna dikt nedan i samtalet med en elev som försöker hitta sin plats i världen.
Jag tror på att som vuxen måste man våga stå för att vara precis det, vuxen, och sätta ramar. Det är inte alltid populärt, men jag är övertygad om att barn behöver ramar. Om vi vuxna ger dem ”tak och väggar” att förhålla sig till så växer både självtilliten och självförtroendet hos barnen.

“Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.”

Hjalmar Söderberg

Sorseledagarna och småstjärnor
I vår kommun, Sorsele kommun, i landskapet Lappland jobbar vi efter värdegrunden mod, glädje och respekt. Den övre bilden är från våra hembygdsdagar i Sorsele, Holmen gungar. De unga som uppträdde här visade prov på alla orden.

Tjulträsk i Ammarnäs

I Sorsele kommun har vi ett samverkansavtal under uppbyggnad. Avtalet rör ensamkommande flyktingbarn, och andra nyanlända.

Vi kallar avtalet för Livbojen. En del ungdomar kan behöva en livboj.

Samarbetsavtalet handlar om att få en helhetsbild om våra ungdomars hela dygn. Vems ansvar är det att ungdomarna kommer till skolan? Vad ansvarar vi på skolan för? När de går hem från skolan, vad gäller då och vems ansvar är det att de har en bra fritidssysselsättning? Vem gör vad?

I samarbetet finns GM, vårdnadshavare, skola, socialkontoret och 18+ verksamheten inkopplad.

Det kan bara bli bättre med samverkan, kommunikation och tydlighet av roller.

Hurra för att vi strävar efter att göra saker bättre!