Vid skolstarten denna termin tänker jag prata med mina nyanlända elever om motivation. I bilderna finns det många nya ord och viktiga verb. Men det är mest innehållet som intresserar mig. Utan motivation och tro på den egna förmågan kommer vi inte långt i vårt lärande. Vi har alla en rad gropar att kämpa oss upp ur. Dessutom är det vetenskapligt bevisat att om pedagoger tror på sina elevers förmåga att lära, kan de nå oanade höjder.

Jag ska tala om den ”lärande gropen” med elever jag ska undervisa. Jag ska undervisa i några elevgrupper fram till dess att mina heltidsstudier i svenska som andraspråk börjar. Min vikarie heter Jerker Bergström. Han har bland annat undervisat på SFI tidigare men även bott 10 år i Japan. Han kan mycket om att lära sig ett helt nytt språk, och bo i ett främmande land. I den elevgrupp han (och till en början) jag ska undervisa, är det i dagsläget 28 stycken elever. Gruppen kommer att delas upp så att antalet elever blir färre. Vi har nästan fördubblat antalet elever på vår skola mot förra hösten. Det behövs fler lärare så vill du komma och undervisa hos oss är du så välkommen! Det blir en spännande höst!

En lärandegropMotivation!

Ankungar som kämpar men alla kommer upp till slut!

Jag brukar säga att de, fågelungarna, är som mina elever, men alla kommer upp till slut!

Jag lär

image

Vad jag skulle vilja är att ge alla nyanlända elever en bättre förutsättning för att lyckas. Hur det skulle kunna gå till pratar en av de främsta lärarna jag vet inom min gebit, Anna Kaya om här i denna video från Almedalen 2015. Hon säger många viktiga saker, men det jag verkligen tar fasta på är -hur ska jag veta vad jag ska vad jag ska undervisa om och på vilken nivå om jag inte vet vad eleven kan? Kartläggning på Språkintroduktion borde vara lika självklart som att vi kartlägger elever i grundskolan. I dagsläget ligger det på lärarens ansvar. Tillgång till studiehandledare en annan. Modersmålslärare behövs för att eleverna ska landa i vem de är och var de kommer från, identiteten och självförtroendet stärks om du får med dig kunskaper om ditt språk och din kultur.

One Thought on “En lärande grop

  1. Ingela on 20 augusti, 2016 at 19:49 said:

    Håller tummarna för en lyckad lektion!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation