Nyanlända elever i Lappland http://vindelalvan.moobis.se @VindelAlvan Wed, 11 Oct 2017 17:01:01 +0000 sv-SE hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 62989608 Flytt av adress på hemsida http://vindelalvan.moobis.se/flytt-av-adress-pa-hemsida/ http://vindelalvan.moobis.se/flytt-av-adress-pa-hemsida/#comments Mon, 09 Oct 2017 19:48:09 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1628 Read More →]]> Den sista december 2017 upphör denna bloggadress: vindelalvan.moobis.se.

Moobis stänger för gott.  Jag håller på att flytta över de inlägg jag gjort till vindelalvan.wordpress.com.

Besök gärna den hemsidan istället!

Själv gör jag en flytt av boende och arbetsplats, från och med nästa vecka arbetar jag halvtid på SFI i Arjeplogs kommun. En dag i veckan arbetar jag även fortsättningsvis hemmavid i Sorsele, som studieansvarig på vår Introduktionskurs för studiehandledare.

Den utbildningen ingår i ett projekt som drivs fram till juni 2018 och heter Nyanländas lärande och projektet finansieras av Skolverket.

På Introduktionskursen för studiehandledare undervisar jag tillsammans med min kollega Pia Brander, vår kommuns utvecklingsledare. Förutom henne är samordnaren för projektet Anette Edvardsson oumbärlig.

Utbildningen för studiehandledarna denna termin går fram till dec måndad, och nästa omgång startar i januari. Utbildningen körs fram till maj 2018.

Jag är från och med årsskiftet 2017 (eventuellt) arbetssökande på deltid. Jag önskar arbeta som ämneslärare inom svenska som andraspråk.

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/flytt-av-adress-pa-hemsida/feed/ 1 1628
Källkritik med Bamse, serietidningen http://vindelalvan.moobis.se/kallkritik-med-bamse-serietidningen/ http://vindelalvan.moobis.se/kallkritik-med-bamse-serietidningen/#respond Sat, 30 Sep 2017 08:40:56 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/kallkritik-med-bamse-serietidningen/

Bamse

Länk till hemsida. Lektionsförslag för årskurs 1-6.

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/kallkritik-med-bamse-serietidningen/feed/ 0 1625
Barnboksakademins illustrationer http://vindelalvan.moobis.se/barnboksakademins-illustrationer/ http://vindelalvan.moobis.se/barnboksakademins-illustrationer/#respond Mon, 25 Sep 2017 18:56:29 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1622 17 skäl att läsa, med fina illustrationer.

17 skäl för nedladdning!

 

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/barnboksakademins-illustrationer/feed/ 0 1622
Studiehandledare som språkutvecklare http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledare-som-sprakutvecklare/ http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledare-som-sprakutvecklare/#comments Sun, 17 Sep 2017 08:43:29 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1617 Read More →]]>

Vi spelar Kahoot! I tre kommuner, samtidigt.

Vi har en utbildningssatsning, finansierad av Skolverket, för studiehandledare i några av Inlandskommunerna i Norrlands inland, i landskapet Lappland. ”Gode” högt upp i Sverige.

Vi som medverkar i utbildningen befinner oss cirka 7-15 mil från varandra.

Dels sker utbildningen lokalt på vårt Lärcentrum, samtidigt som vi sänder den via videolänk. Många kameror blir det, för att vi ska kunna se varandra, och alla ska kunna delta i undervisningen.

Vår utvecklingsledare i Sorsele kommun har satt samman innehållet i studiehandledarutbildningen. Min roll som svenska som andraspråkslärare är att hålla i vissa delar av undervisningen. Denna utbildningsdag handlade föreläsningen för studiehandledarna om Språkutvecklande undervisning, genrepedagogik och IKT, som står för Informations och kommunikationsteknik.

Utmanande, men det fungerar! Det är en ära att få undervisa så engagerade studiehandledare!

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledare-som-sprakutvecklare/feed/ 1 1617
Film för integration http://vindelalvan.moobis.se/film-for-integration/ http://vindelalvan.moobis.se/film-for-integration/#respond Wed, 13 Sep 2017 19:40:51 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1616 För SFI och andra skolformer.

Länk: http://www.filmtegration.se/

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/film-for-integration/feed/ 0 1616
Språkutvecklande arbetssätt http://vindelalvan.moobis.se/sprakutvecklande-arbetssatt/ http://vindelalvan.moobis.se/sprakutvecklande-arbetssatt/#respond Sat, 09 Sep 2017 08:15:11 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1613 Read More →]]>

Inte bara Vygotsjij ler:)

Via Skolverket har vi fått pengar inom ett projekt som heter ”Nyanländas lärande”. Inom detta projekt ryms en rad kompetenshöjande insatser, dels för våra studiehandledare, men även personalen i form av pedagogerna inom kommunens skolförvaltning. Lärarna ska vidareutbildas inom något som lokalt går under 35:an, för vi är så många pedagoger som kommer att gå denna kurs inom språkutvecklande undervisning. Vi lärare går kursen i 3 omgångar, med olika deltagare varje tillfälle, och de som leder utbildningen är våra förstelärare.

Vi som ska lära oss mer om språkutvecklande undervisning har till uppgift att läsa boken ”Greppa språket” utgiven av Skolverket innan kursen börjar.

Det är en verkligen en fin handbok Skolverket gjort och som jag även hänvisar till i min föreläsning för studiehandledare. Jag ska kommande torsdag föreläsa om just precis detta ämne, språkinriktad och språkutvecklande undervisning på ”min dag” i vår utbildning för studiehandledare.

Föreläsningen kopplas till Skolverkets folder ”Studihandledning på modersmål” och kommer dels att handla om vårt allas uppdrag att undervisa om det ämnesspecifika språket som finns i skolämnet/ämnena och det sociokulturella perspektiv som finns i våra läroplaner.

Förutom det kommer jag att lyfta teorier, och arbetsmetoder, kopplade till genrepedagogik, texttyper, reading to learn, cirkelmodellen och stöttning. Denna teoridel kommer knytas ihop med en workshop inom IKT i formen av ”från teori till praktik”, via videolänk.

Spännande, och ett lärande blir det, inte minst för mig! Det är en utmaning att både undervisa lokalt på plats för våra egna studiehandledare och samtidigt undervisa för ett flertal personer på distans via videolänk.  Det ligger absolut på min proximala utvecklingsnivå, L+1 ( kanske t.o.m. lite skämtsamt på +2) för att koppla till teorin.

”Greppa språket” fick mig att tänka på boken ”Nu ler Vygotsjij” av Ann-Marie Körling och hälsningen från henne tar jag med mig in i dagens uppdatering, en riktig inspirationsläsningsresa!

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/sprakutvecklande-arbetssatt/feed/ 0 1613
Studiehandledare på modersmål http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledare-pa-modersmal/ http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledare-pa-modersmal/#comments Tue, 05 Sep 2017 16:11:49 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1606 Read More →]]>

Nu är den igång vår utbildning för studiehandledare på modersmål. Våra tre egna studiehandledare utbildas här lokalt, på plats i Sorsele på vårt Lärcentrum tillsammans med ytterligare en deltagande studiehandled. från Arjeplogs kommun.

Undervisningen sker även via kamera, med hjälp av videokonferens till kommunerna Storuman och Vilhelmina. Språken de blivande studiehandledarna talar är ryska, swahili, dari, somaliska, tigrinja och arabiska.

Kursansvariga på utbildningen är svenska som andraspråksläraren Inger Lundmark och utvecklingsledare Pia Brander.

 

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledare-pa-modersmal/feed/ 1 1606
Test pågår! http://vindelalvan.moobis.se/test-pagar/ http://vindelalvan.moobis.se/test-pagar/#respond Tue, 05 Sep 2017 06:47:50 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1604

Test i sal 8 på Vindelälvsskolan Sorsele idag!

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/test-pagar/feed/ 0 1604
SFI och språkstödjare http://vindelalvan.moobis.se/sfi-och-sprakstodjare/ http://vindelalvan.moobis.se/sfi-och-sprakstodjare/#respond Sun, 13 Aug 2017 20:47:11 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1603 Read More →]]> Här finns en liten film från vårt Lärcentrum i Sorsele, där denna informationsfilm från Skolverket är inspelad. Mina kollegor på SFI medverkar, och våra elever som får hjälp i undervisningen med hjälp av språkstödjare och företagaren David Ordoubadian.

Viss begreppsförvirringen uppstår, från innehållet i filmen.  Vad är en språkstödjare kontra en studiehandledare? Har det med skolformen, att inom SFI har den språkliga stöttningen ett annat innehåll, och kallas därför något annat?

Att tänka till kring stöd i språk gäller många elever, här kommer 10 bra tips om inkludering vid skolstart. Av specialpedagogen, en av mina förebilder på nätet.

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/sfi-och-sprakstodjare/feed/ 0 1603
Introduktionsutbildning för studiehandledare http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledning/ http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledning/#respond Wed, 28 Jun 2017 05:36:48 +0000 http://vindelalvan.moobis.se/?p=1594 Read More →]]> I min undervisning på Språkintroduktion har jag kunnat hänvisa eleverna till min elevblogg, och på så sätt lättare kunnat anpassa min undervisning till elevens språkliga nivå. Jag har så att säga kunnat  ”flippa klassrummet, i klassrummet” via hemsidan svasorsele.wordpress.com.  Hemsidan har även visat sig vara en tillgång vid anställningsintervjuer, men det är en annan sak.

Just kopplingen till elevernas modersmål på min hemsida har, indirekt, tack vare att en rektor på skolan vid namn Pia Brander, lett till att jag till hösten kommer att vara en av två kursansvariga på en Introduktionsutbildning för studiehandledare i vår kommun, Sorsele.

På introduktionsutbildningen kommer även en rad andra studiehandledare från andra inlandskommuner i Västerbotten att vara deltagare.  Under den 10 dagar långa utbildningen kommer det mesta av utbildningen  att ske via videolänk från vårt Lärcentrum, i Sorsele kommun.

Deltagare på utbildningen från Sorsele kommun kommer i första omgången att vara våra tre fast anställda studiehandledare samt studiehandledare från Arjeplogs, Storumans och Vilhelmina kommuner.

Vi kursansvariga, men även en specialpedagog och vår kommuns  jurist, kommer att medverka i form av kortare föreläsningar. Vi har även anlitat externa föreläsare som arbetet länge med studiehandledning i praktiken. Det är bland annat en företagare som har distansundervisning på nätet, en lärare som nyttjar elevernas modersmål i sin egen undervisning, men även en person som arbetat relativt länge i en annan, mer ”söröver” liggande kommun, som studiehandledare. Skolverket gör även de ett besök hos oss och den personalen kommer att berätta lite om den roll de har. Det är för övrigt just tack vare Skolverkets ersättning som vi kan genomföra utbildningen.

Introduktionsutbildningen ser jag verkligen fram emot att undervisa inom, det ska bli intressant med alla dessa föreläsare, och deltagarnas olika erfarenheter, kulturer, språk och nationaliteter och allt det ”skolprat” som kommer att förekomma.

Denna introduktionsutbildning, kommer även att genomföras en gång till, med andra deltagare, under vårterminen 2018.

För att kunna utgå från nuläget så har jag under vårterminen, med arbetstid inom projektet, intervjuat två av våra studiehandledare. Jag har även  intervjuat en rad personer, personal som undervisar, elever med ett annat modersmål än svenska. Dessa intervjuer har bidragit till en del intressanta ”case” som vi kommer att diskutera på Introduktionsutbildningen.

Jag har kommit fram till att det finns en hel del att ta tag i. Som att en del lärare inte vet vad begreppet Studiehandledare står för, eller vad den personen utför för arbete inom skolverksamheten.  En svårighet som både pedagoger och studiehandledare vittnar om, är hur svårt det är att hinna med att planera och diskutera hur stöttningen till eleverna med ett annat modersmål ska se ut. Det är inte tydligt var, hur och när stöttningen till eleven/eleverna ska ske.

Eleverna med ett annat modersmål än svenska har en lagstadgad rätt, beroende på ålder, till studiehandledning på modersmålet men vilken roll har studiehandledaren på modersmålet i detta?

Är hen bara ett ”levande lexikon”, så arbetar man enligt Skolverket inte på rätt sätt.

]]>
http://vindelalvan.moobis.se/studiehandledning/feed/ 0 1594