GrupparbeteEn Youtube film som  jag tankemässigt utgått ifrån när jag planerat att undervisa mina elever om bedömning är denna med Tommy Lucassi. Hans blogg ligger på Pedagog Stockholm. Tommy använder en metod som han berättar om i denna film. Han kallar metoden för ”Provfri undervisning”. Jag har skrivit om den filmen i ett tidigare inlägg.

Provdrift undervisning. Det är inte så att jag planerar att sluta med prov, men jag vill att mina elever ska veta mer om vad vi lärare bedömer, och hur vi tänker när vi bedömer. Att eleverna ska veta vad de blir bedömda på. Med tanke på att många av mina elever inte studerat, och inte gått i en skola liknande vår skola i Sverige, så är det en trygghet för dem att veta vad de ska prestera. De behöver få en förståelse, en ram och ett innehåll så att de har lättare kan veta vilken kunskap det är de ska sträva mot.

Skoluppgiften jag undervisat om i detta fall är att de ska träna på att skriva ett informellt brev. De ska veta hur ett brev skrivs (genrer) och vilket innehåll ett brev brukar, ska innehålla för att vara ett korrekt brev. Jag vill även att de ska veta hur ett brev bedöms om man skriver ett brev på Nationella provet, SFI B nivå.

Eleverna får först se en liten film om att skriva brev. Jag har länkat till en youtube sida från min blogg, där jag har sidor som kan hjälpa och stötta eleven. Många kan formen för att skriva brev, men de kan behöva veta hur vi skriver brev i Sverige.

Hur ska de veta vad som är ”rätt” och vad som bedöms? Jag visar det genom att kopiera upp olika texter ur SFI bedömningsmaterial, från en äldre upplaga av provet. Jag tar med bedömningsanvisningarna som Skolverket har gett till oss lärare som ett bedömningsunderlag, men utelämnar betyget. Utifrån det skriver jag egna bedömningsmallar, med betygssteg och krav på innehåll för det brev de ska undersöka. Bedömningarna utgår från exempelbreven från Skolverket där de bedömts enligt betygsgraderna, och betygen F-A.  

Med hjälp av brevmallen får därefter eleverna (gruppvis) bedöma dessa olika texter som andra elever gjort, och svara på frågor angående om brevskrivaren i de bedömda breven har det innehåll som bör finnas i ett brev? Detta svarar de gemensamt på när eleverna fyller i mallen jag delat ut. De får svara på och kryssa i mallen genom att svara på frågor som:  Finns det en hälsning i brevet? Finns det ett datum? Har eleven besvarat de frågor som ställdes i uppgiften? o.s.v. Eleverna får även plocka ut verb från exempelbrevet, de verb brevskrivaren använt. De får undersöka om den elev som skrivit exempeltexten t.ex. har hjälpverb, finita och infinita verb och verb i preteritum?

När läraren och eleverna ofta använder bedömningsmatriser som uttrycker olika kvaliteter i en lärandeprocess så kallas sådan bedömning för criteia standards och involverar och förutsätter att eleverna har ett språk om sin skriv- och läsförståelse.  Begreppet kommer från Barbro Westlund (2013) som hänvisar till Moss (2012) i boken Att bedöma elevers läsförståelse. Mitt mål är att mina elever ska kunna prata mer om vad det är de lär sig.

Efter att de svarat på dessa frågor om brevet får de, utifrån min omskrivna ”betygsmall”, bedöma breven. Vilket betyg har brevet fått? Vilket betyg får brevet som enbart har en presentation, att brevskrivaren bara skrivit om sig själv? Jo, betyget F.  Så trots att brevet har en ”lång text” och att den text eleven skrivit innehåller många ord så är det inte ett  brev till någon och inte en godkänd text.

Elevgrupperna i mitt klassrum redovisar därefter vilket betyg de kommit fram till gällande det brev de, gemensamt, bedömt.

Den här lektionen fick de även skriva en exit ticket, och svara på frågan: Varför gjorde vi det vi gjorde under denna lektion?

Till veckan ska vi diskutera ytterligare ett annat brev. Vi ska därefter diskutera de betyg de satt. Ibland har eleverna ett korrekt svar, men inte alltid. Varför blev det inte korrekt? De gånger de har angett ”rätt betyg” på det brev de bedömt -varför har ni bedömt rätt?

Då vi gått igenom detta, ska eleverna på egen hand skriva ett informellt brev.

Min reflektion. Då eleverna arbetar i grupper samtalar de mycket om innehållet i texten, formen och funktionen. Det var även betydligt fler elever som klarade att skriva ett informellt brev, och antalet texter med bara en presentation av ”mig” som person minskade.

Min exit ticket sade mig: En elev som bevisligen förstått syftet med min undervisning.
Syftet i undervisningen

Vill du veta mer om summativ och formativ bedömning är denna föreläsning av Anders Jönsson bra att se. Skolforum 2015. Delen om elevers undvikandestrategier berör.

Bedömningsmall
Exit ticket

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation