Vi är sammanlagt 14 lärare från olika delar av Sverige som deltar i denna konferens… och där är jag & min studiekamrat Carin från Östersund helt klart de deltagare som kommer mest norrifrån! I gruppen är det en samling av både lärare, modersmålslärare, och en rektor, som under en vecka blir undervisade i hur man kan använda denna metod, Reading to Learn, för att stötta elever gällande läsning i undervisningen. Konferensen hålls i Policoro, Italien. Konferensen är arrangerad, och genomförs av Ann-Christin Lövstedt  & Claire Acevedo. Claire kommer ursprungligen från Australien, men hon bor numera i London och forskar där. De båda utbildarna utgår från egen erfarenhet och forskning, men även från ett Reading to Learn material som är framtaget av Dr. David Rose, Sydney, Australien.

IMG_0588.JPGKonferensen består av föreläsningar och workshops och vi lärare drillas verkligen hårt i förmågan att genreidentifiera texter, detaljstudera texter och planera för läsning. Det är svårare än vad flera av oss varit medveten om. Till exempel visade det sig att en text ur ”Follow The Rabbit-Proof Fence” är en anekdot.

Som sagt, förutom att bestämma genre, så läser och modellerar vi hur vi ska göra med texter för att eleverna ska kunna utvecklas till bättre läsare och inte minst, skribenter. Om man utgår från texter i undervisningen blir eleverna bättre på att skriva mer avancerade texter menar våra utbildare. Det blir inte skrifter med talspråk, utan skrifter med skolspråk via det stöd och den hjälp eleverna får från de texter man läst i klassrummet.

Saker jag hört dessa dagar: Reading to Learn is learning how to Learn.
Detta innebär att läsningen som bedrivs i klassrummet består av noggrant planerad interaktion. Rent av detaljerad planerad interaktion, och noggrant planerad undervisning som utgår från skriven text vill jag påstå. Alla strategier är planerade därför ger de stor effekt, menar våra utbildare. Huvudsyftet är meaning making.

För att använda en lexikal metafor. Lätt som en plätt? Inte direkt, men jag är övertygad om att jag kommer att förbereda mig betydligt mer detaljerat före jag använder mig av en text i undervisningen tillsammans med mina elever i fortsättningen. Samt ge eleverna betydligt mer stöttning när vi, och de, läser och skriver texter tillsammans.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation