SocrativeMina elever ska få svara på frågor om det jag skrivit på Socrative är ”rätt” meningar, d.v.s. om meningarna, och i synnerhet formen på verbet, i mina meningar är korrekta. De har fått svara på detta med hjälp av ett formulär med frågor i appen Socrative. Socrative student.

De får först svara på frågorna och därefter får de rätt svar på en gång. Frågorna är ibland korrekta, och ibland felaktiga. Jag har använt mig av meningar som eleverna själva skrivit, för att följa ”läsning på talets grund”, d.v.s. meningar på den nivå de är i sin egen språkutveckling.

Det ska bli intressant att följa hur de klarar frågorna och vilka meningar som ev. ger dem svårigheter. Jag försöker på detta sätt se om de kan utläsa om tempusformen i meningarna är korrekt, och att den tempusform verbet har om de uppfattar om böjningarna av verbet är korrekta. Jag vill se hur de valt att svara om meningen är rätt eller fel om det som står i meningen är ”True” or ”False”.

Utvärdering: Ibland har de svårt att skilja på om det är innehållet i meningar som är rätt eller fel. En del elever svarade Rätt eller Fel på frågor som: – Min skola heta Älvbrinken, så svarade de, Ja, True för att det var korrekt att skolan heter så. De förstod inte det abstrakta i frågan, att de skulle svara på om meningen var rätt formulerad eller inte.

Min utvärdering visar även att en del elever kommit olika långt vad gäller användandet av språket och ordföljden samt kongruensen och jag återkopplar till processbarhetsteorin och får bekräftat att de har kommit olika långt gällande ”stegen” i språkutvecklingen i det svenska språket. En del elever behärskar t.ex. predikativ kongruens. Elverna är glada!
Helt klart behöver jag undervisa lite till om hjälpverb och det infinita verbet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation