I min undervisning på Språkintroduktion har jag kunnat hänvisa eleverna till min elevblogg, och på så sätt lättare kunnat anpassa min undervisning till elevens språkliga nivå. Jag har så att säga kunnat  ”flippa klassrummet, i klassrummet” via hemsidan svasorsele.wordpress.com.  Hemsidan har även visat sig vara en tillgång vid anställningsintervjuer, men det är en annan sak.

Just kopplingen till elevernas modersmål på min hemsida har, indirekt, tack vare att en rektor på skolan vid namn Pia Brander, lett till att jag till hösten kommer att vara en av två kursansvariga på en Introduktionsutbildning för studiehandledare i vår kommun, Sorsele.

På introduktionsutbildningen kommer även en rad andra studiehandledare från andra inlandskommuner i Västerbotten att vara deltagare.  Under den 10 dagar långa utbildningen kommer det mesta av utbildningen  att ske via videolänk från vårt Lärcentrum, i Sorsele kommun.

Deltagare på utbildningen från Sorsele kommun kommer i första omgången att vara våra tre fast anställda studiehandledare samt studiehandledare från Arjeplogs, Storumans och Vilhelmina kommuner.

Vi kursansvariga, men även en specialpedagog och vår kommuns  jurist, kommer att medverka i form av kortare föreläsningar. Vi har även anlitat externa föreläsare som arbetet länge med studiehandledning i praktiken. Det är bland annat en företagare som har distansundervisning på nätet, en lärare som nyttjar elevernas modersmål i sin egen undervisning, men även en person som arbetat relativt länge i en annan, mer ”söröver” liggande kommun, som studiehandledare. Skolverket gör även de ett besök hos oss och den personalen kommer att berätta lite om den roll de har. Det är för övrigt just tack vare Skolverkets ersättning som vi kan genomföra utbildningen.

Introduktionsutbildningen ser jag verkligen fram emot att undervisa inom, det ska bli intressant med alla dessa föreläsare, och deltagarnas olika erfarenheter, kulturer, språk och nationaliteter och allt det ”skolprat” som kommer att förekomma.

Denna introduktionsutbildning, kommer även att genomföras en gång till, med andra deltagare, under vårterminen 2018.

För att kunna utgå från nuläget så har jag under vårterminen, med arbetstid inom projektet, intervjuat två av våra studiehandledare. Jag har även  intervjuat en rad personer, personal som undervisar, elever med ett annat modersmål än svenska. Dessa intervjuer har bidragit till en del intressanta ”case” som vi kommer att diskutera på Introduktionsutbildningen.

Jag har kommit fram till att det finns en hel del att ta tag i. Som att en del lärare inte vet vad begreppet Studiehandledare står för, eller vad den personen utför för arbete inom skolverksamheten.  En svårighet som både pedagoger och studiehandledare vittnar om, är hur svårt det är att hinna med att planera och diskutera hur stöttningen till eleverna med ett annat modersmål ska se ut. Det är inte tydligt var, hur och när stöttningen till eleven/eleverna ska ske.

Eleverna med ett annat modersmål än svenska har en lagstadgad rätt, beroende på ålder, till studiehandledning på modersmålet men vilken roll har studiehandledaren på modersmålet i detta?

Är hen bara ett ”levande lexikon”, så arbetar man enligt Skolverket inte på rätt sätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Post Navigation