Ida förklarar ordTipsrunda

”Det var svåra ord du skrivit på tavlan” sa en kollega. Ordet var förmågor. Då svarade jag att -jag har så duktiga elever att jag tror absolut att de klarar av att förstå dessa ord. Tillsammans, på flera olika språk och via ett gott elevsamarbete gjorde de precis
det.
Vi pedagoger hade en frågesport om rökning under utbildningsdagarna på höstlovet. Det var 13 frågor i form av en tipsrunda och alla frågorna handlade om tobak och om rökning. Jag tog glatt emot samma frågor för att använda i min grupp, till mina Språkintroduktionselever. ”Du måste nog utesluta några frågor” sa en lärare. Vi, kollegan som är matte/no lärare (och sva) lyssnade inte så noga och satte upp alla frågorna och gissa hur gick? Att använda autentiskt material går ofta hur bra som helst. Det är stöttningen som är det viktigaste. De, eleverna, är inte tomma blad som vi ska skriva historien på. De har ett stort kapital i form av kunskap, vi borde bara hitta former för att möjliggöra ännu bättre byggen! Stöttning går väl att likna med ett byggprojekt. Det behövs en ritning, ett mål, i form av planerad undervisning, verktyg, i form av läromedel, och tekniska enheter, och byggnadsställningar, i form av pedagoger och studiehandledning på modersmål. Då kan mina elever nästan allt!

Citerar @lappkullan - förmågorna har flyttat in i mitt klassrum

Citerar @lappkullan – förmågorna har flyttat in i mitt klassrum

På Twitter har jag hittat ett fint arbete av @lottabo #vi som bär på en förmåga. I denna fina planch finns förmågan ”kommunikativ förmåga” och så här såg det ut i mitt klassrum efter första besöket.